β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крэпасць
1 мг
PG/VG
35/65
Усяго асновы
8.72 мл (87.2%)
Усяго водару
1.28 мл (12.8%)
Настой
15 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
0.1
0.1
1
Прапіленгліколь (PG)
2.12
2.2
21.2
Гліцэрына (VG)
6.5
8.2
65
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага