β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
76 мл
Крэпасць
1.2 мг
PG/VG
20/80
Усяго асновы
62.32 мл (82%)
Усяго водару
13.68 мл (18%)
Настой
5 дзён
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Аснова
мл
г
%
Нікацін 100 мг
100% PG
0.91
0.95
1.2
Прапіленгліколь (PG)
0.61
0.63
0.8
Гліцэрына (VG)
60.8
76.67
80
Араматызатары
%

Аб'ём

Заўвага